top of page
IMG_20170225_103746.jpg
04.JPG

Mgr. Marie Immaculata Konvalinková

Telefon: +420 731 402 752

E-mail: konvalinkova1969@gmail.com

 

 

Jsem psychoterapeutická poradkyně a lektorka. Mnoho let jsem pracovala s uvězněnými a závislými lidmi. Nyní se věnuji lidem, kteří prožívají úzkosti, deprese, frustraci, bolesti, smutek, syndrom vyhoření, strach z nemoci, z umírání a smrti, a nebo se ocitnou v těžké životní situaci či krizi (problémy ve vztazích, problémy s dospívajícími dětmi, rozvod, ztráta zaměstnání, sexuální zneužívání a znásilnění, sebepoškozování, suicidium, atd.). Poskytuji také službu lektora v oblasti závislostí a prožitých traumat (formou sebezkušenosti). Od roku 2002 pracuji pod odbornou supervizí individuální, týmovou a skupinovou.

 

Ke každému klientovi přistupuji individuálně s ohledem na jeho jedinečný životní příběh.

 

Poskytuji:

individuální psychoterapeutické poradenství

dlouhodobé doprovázení

krizovou intervenci

lektorování

.

 

Vzdělání

2007 – 2002 Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – magisterský studijní program: Teologie, studijní obor: Křesťanská výchova (Mgr.)

2002 – 1997 Střední pedagogická škola v Praze – studijní obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

1987 – 1984 Střední odborné učiliště v Uherském Hradišti

 

Odborná příprava

2019 získání certifikátu v kvalifikaci psychoterapeut. Vzdělávání proběhlo v SUR (Institut pro vzdělávání v psychoterapii) ve 3 modulech: sebezkušenostní výcvik (2007 – 2011), teorie (2013 – 2018) a supervize (2014 – 2018).

2019 „Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby“

2019 „Sexuální zneužívání jako specifické trauma“

2019 „Trauma-related Complex Dissociation Origins and Consequences“

2018 „Sebevražda a sebevražedné jednání klienta“

2017 „Sexuální zneužívání – interdisciplinární pohled“

2016 „Přístup zaměřený na řešení v koučinku a poradenství“

2016 „Úvod do problematiky patologického hráčství – gambling“

2015 „Sexuální zneužívání jako specifické trauma“

2011 „Alkoholismus a problematika kombinovaných závislostí“

2008 „Krizová intervence“

2006 „Duchovní služba ve věznicích ČR“

2005 „Kontakt s drogově závislými – motivační rozhovory“

2005 „NEST 2005“ – postoje a metody práce s lidmi, kteří trpí následky traumat prožitých v dětství

2003 „Zvýšení povědomí a propagace spolupráce napříč všemi službami, které se setkávají s fenoménem drog“

1996 - 1995 „Laický terapeut“ (kurz byl později akreditován pod názvem Multidisciplinární kurz)

 

Zaměstnání

2019 nemocnice IK+EM v Praze – nemocniční kaplanka

2019 – 2015 SANANIM, z.ú. v Praze – terapeutka v centrech: Case managment, Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem, Ambulance pro gambling

2015 – 2011 Křesťanský domov mládeže v Praze – pedagog volného času a metodik prevence patologických jevů

2015 – 2011 Dětské a dorostové detoxifikační centrum v NMSKB v Praze – pedagog volného času (na DPP)

2011 – 2002 Brněnské biskupství v Brně – pastorační asistentka pro uživatele drog a vězně v Duchovně pastorační službě pro Sdružení Podané ruce (spolupráce: Kontaktní centrum Drug Azyl, Klub Skleník, Vazební věznice Brno - Bohunice, věznice Kuřim a věznice Světlá nad Sázavou)

2002 – 2000 kuchařka v Charitě v Praze

2000 – 1996 Křesťanský domov mládeže v Praze – pedagog volného času a metodik prevence patologických jevů

1996 – 1987 kuchařka v různých stravovacích zařízeních

 

Členství

2020 - členka České asociace pro psychoterapii (trvá)

2013 – 2011 členka Výkonného výboru Vězeňské duchovenské péče

2005 - členka Vězeňské duchovenské péče (trvá)

1995 - členka Společnosti pro návykové nemoci při ČLS JEP (trvá)

1990 - členka Kongregace Školských sester sv. Františka (trvá)

Neplacené aktivity (dobrovolnictví)

2015 – založení svépomocné skupiny pro přeživší sexuální útok v Praze

2011 – založení svépomocné skupiny pro uživatele drog v Praze

2015 – 2011 pastorační služba ve Vazební věznici Praha Ruzyně a v ženských věznicích Praha Řepy a Velké Přílepy a ve věznici Světlá nad Sázavou

2009 – založení svépomocné skupiny pro uživatele drog v Brně

2011 – 2002 pastorační služba ve Vazební věznici Brno – Bohunice, ve věznici Kuřim a v ženské věznici Světlá nad Sázavou

2019 – 1995 lektorování o závislostech, prožitých traumatech a o duchovním životě

2002 – 1994 soukromá péče o uživatele drog a prostitutky v Praze

 

Koníčky

Moderní hudba a tanec, keramika, výtvarné umění, výstavy, cestování, zvířata

bottom of page